CÔNG TY TNHH TM PHÚ CHÂU

Chuyên mua bán sắt thép, thép tấm, thép ống, thép lá, thép hình u,v,i.
Nhận gia công cắt chấn ép thép tấm, thép lá theo yêu cầu

Bảng giá thép tấm, thép lá do Phú Châu phân phối 2014

Thép Phú Châu - Dịch Vụ - Ngày Đăng : 15/9/2014
Công ty TNHH TM Phú Châu là công ty chuyên nhập khẩu, mua bán các loại thép tấm, thép lá với giá tốt nhất tại khu vực TPHCM - Việt Nam.
Bảng giá thép tấm áp dụng năm 2014 do Công ty TNHH TM Phú Châu phân phối. Mọi thông tin chi tiết đặt hàng vui lòng liên hệ 0908.1111.60 gặp anh Phương.
 
I.THÉP TẤM THÔNG DỤNG
STT TÊN HÀNG TIÊU CHUẨN KG/TẤM GIÁ /KG
1 2x1250x2500 SS400-TQ Qua cân LIÊN HỆ
2 3x1500x6000 SS400-TQ Qua cân LIÊN HỆ
3 6x1500x6000 SS400-TQ Qua cân LIÊN HỆ  
4 8x1500x6000 SS400-TQ Qua cân LIÊN HỆ 
5 10x1500x6000 SS400-TQ Qua cân LIÊN HỆ
6 12x1500x6000 SS400-TQ Qua cân LIÊN HỆ
7 16x2000x12000 SS400-TQ Qua cân LIÊN HỆ
8 16x2030x6000 SS400-TQ Qua cân LIÊN HỆ
9 16x2030x12000 SS400-TQ Qua cân LIÊN HỆ
10 14x2000x6000 SS400-TQ Qua cân LIÊN HỆ
11 14x1500x6000 SS400-TQ Qua cân LIÊN HỆ
12 20x2000x12000 SS400-TQ Qua cân LIÊN HỆ
13 20x2500x12000 SS400-TQ Qua cân LIÊN HỆ
14 22x2000x6000 SS400-TQ Qua cân LIÊN HỆ
15 25x2500x12000 SS400-TQ Qua cân LIÊN HỆ
16 30x2000x12000 SS400-TQ Qua cân LIÊN HỆ
17 30x2400x12000 SS400-TQ Qua cân LIÊN HỆ
18 40x1500x6000 SS400-TQ Qua cân LIÊN HỆ
19 40x2000x12000 SS400-TQ Qua cân LIÊN HỆ
20 50x2000x6000 SS400-TQ Qua cân LIÊN HỆ
21 4x1500x6000 SS400-Nga Qua cân LIÊN HỆ
22 5x1500x6000 K SS400-Nga Qua cân LIÊN HỆ
23 6x1500x6000 SS400-Nga Qua cân LIÊN HỆ
24 6x1500x6000 K SS400-Nga Qua cân LIÊN HỆ
25 8x1500x6000 SS400-Nga Qua cân LIÊN HỆ
26 8x1500x6000 K SS400-Nga Qua cân LIÊN HỆ
27 10x1500x6000 SS400-Nga Qua cân LIÊN HỆ
28 10x1500x6000 K SS400-Nga Qua cân LIÊN HỆ
29 16x1500x6000 SS400-Nga Qua cân LIÊN HỆ
30 4x1500x6000 SEA1010-Arap Qua cân LIÊN HỆ
31 6x1500x6000 CT3-KMK Qua cân LIÊN HỆ
32 8x1500x6000 CT3-KMK Qua cân LIÊN HỆ
33 6x1500x6000 CT3-DMZ Qua cân LIÊN HỆ  
34 10x1500x6000 CT3-KMK Qua cân LIÊN HỆ
35 8x1500x6000 CT3-DMZ Qua cân LIÊN HỆ
36 10x1500x6000 CT3-DMZ Qua cân LIÊN HỆ
37 12x1500x6000 CT3-DMZ Qua cân LIÊN HỆ 
38 14x2000x12000 SS400-NB Qua cân LIÊN HỆ
39 16x2000x12000 SS400-NB Qua cân LIÊN HỆ
40 18x2000x12000 SS400-NB Qua cân LIÊN HỆ
41 60x2000x6000 SS400-NB Qua cân LIÊN HỆ
42 100x2000x6000 SS400-NB Qua cân LIÊN HỆ
43 120x2000x6000 SS400-NB Qua cân LIÊN HỆ
44 140x2000x6000 SS400-NB Qua cân LIÊN HỆ
45 150x2000x6000 SS400-NB Qua cân LIÊN HỆ
         
II. THÉP TẤM CƯỜNG ĐỘ CAO
STT TÊN HÀNG TIÊU CHUẨN KG/TẤM GIÁ /KG
1 4x1500x 6000 SM490B-NB Qua cân LIÊN HỆ
2 5x1500x6000 SM490B-NB Qua cân LIÊN HỆ
3 6x1500x6000 SM490B-NB Qua cân LIÊN HỆ
4 8x1500x6000 SM490B-NB Qua cân LIÊN HỆ
5 14x1500x6000 SM490B-NB Qua cân LIÊN HỆ
6 4x1500x 6000 Q345B-TQ Qua cân LIÊN HỆ
7 5x1500x6000 Q345B-TQ Qua cân LIÊN HỆ
8 6x1500x6000 Q345B-TQ Qua cân LIÊN HỆ
9 8x1500x6000 Q345B-TQ Qua cân LIÊN HỆ
10 8x2000x6000 Q345B-TQ Qua cân LIÊN HỆ
11 10x1500x6000 Q345B-TQ Qua cân LIÊN HỆ
12 12x1500x6000 Q345B-TQ Qua cân LIÊN HỆ
13 12x2000x6000 Q345B-TQ Qua cân LIÊN HỆ
14 14x2000x6000 Q345B-TQ Qua cân LIÊN HỆ
15 14x2000x12000 Q345B-TQ Qua cân LIÊN HỆ
16 16x2000x6000 Q345B-TQ Qua cân LIÊN HỆ  
17 16x2000x12000 Q345B-TQ Qua cân LIÊN HỆ
18 18x2000x12000 Q345B-TQ Qua cân LIÊN HỆ
19 20x2000x12000 Q345B-TQ Qua cân LIÊN HỆ
20 25x2000x9000 Q345B-TQ Qua cân LIÊN HỆ
21 25x2000x12000 Q345B-TQ Qua cân LIÊN HỆ
22 30x2000x6000 Q345B-TQ Qua cân LIÊN HỆ
23 40x2000x6000 Q345B-TQ Qua cân LIÊN HỆ
24 50x2000x6000 Q345B-TQ Qua cân LIÊN HỆ
         
III. THÉP TẤM MV ( CHỐNG TRƯỢT)
STT TÊN HÀNG TIÊU CHUẨN KG/TẤM GIÁ /KG
1 3x1,250x6,000 SS400-TQ Qua cân LIÊN HỆ 
2 3x1,500x6,000 SS400-TQ Qua cân LIÊN HỆ
3 4x1,500x6,000 SS400-TQ Qua cân LIÊN HỆ
4 5x1,500x6,000 SS400-TQ Qua cân LIÊN HỆ
5 6x1,500x6,000 SS400-TQ Qua cân LIÊN HỆ
[Trở Về Trang Trước]

Tag : thép tấm, thép lá, phú châu, bảng giá thép tấm, bảng giá thép, bảng giá thép lá, thep tam, thep la